DELA

450 gråsälar får fällas i år

För att minska skador sälskador tillåter landskapsregeringen skyddsjakt på gråsäl från den 15.4 april i år till 31 januari 2016.

Avskjutningskvoten är totalt 450 gråsälar för hela landskapet.

För att få skjuta sälar måste man ha ett personligt tillstånd att jaga säl, åländskt jaktkort, ha jakträtt på området och följa jaktlagen.

Det är förbjudet att jaga från en båt om det inte sker på grund av att sälen måste avlivas på grund av skadeskjutning.

Jakt inom sälskyddsområdet vid Karlbybådarna och inom Natura2000-områdena i Ytterstberg och Märkets fyrland är förbjudet året runt.

Den som skjuter en säl är skyldig att meddela landskapsregeringen om det senast kl. 23 samma dygn som sälen har fällts. (al)