DELA

422 gav blod på Röda korsgården

451 personer anmälde sig till Röda korsgårdens blodgivning den 11-13 december.
Av dem uppfyllde 422 kraven för att få ge blod. Tjugosju av dem var förstagångsgivare. (pd)