DELA

413 personer tog examen på Åland

Över 400 personer tog examen vid de åländska läroinrättningarna 2010.
Från den studieförberedande utbildningen utexaminerades 149 personer och från den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadienivå 207 personer.
Inom yrkesutbildningen blev 33 personer kockar och 30 personer merkonomer. Närvårdarna utgjorde den tredjestörsta yrkesgruppen med 22 utexaminerade.
Nästan 80 studerande avbröt studierna utan att ta examen. Av dessa studerade 45 på gymnasialstadiet och 32 vid Högskolan.
Statistiken har sammanställts av Åsub. (ak)