DELA

411 svar på turismenkät

411 personer fyllde i och besvarade den webbenkät om den åländska turismen som i höstas lades ut på nätet. Samtidigt är de 58 djupintervjuerna med särskilda nyckelpersoner avklarade.
Åsikterna som kommit fram ligger i linje med vad Åland kan erbjuda, menar den tillsatta turismstrategigruppens ordförande Inger Holmström.
– Många tycker att en stor möjlighet ligger i den småskaliga turismen för stressade storstadsbor, naturupplevelser, att använda sig av storytelling, den kulinariska turismen och så vidare.
Golf, jakt, fiske och båtliv har också nämnts, liksom evenemang.
– Flera menar att Åland alltid haft bilden av barnfamiljen som kund men att det finns andra målgrupper, säger Holmström.
På tisdag nästa vecka hålls nästa öppna möte på Ulfsby gård under både dagtid och kvällstid. Då presenteras de idéer som finns i detalj. (cl)