DELA

40 000 euro för energiutredningar

Landskapsregeringen anlitar bolaget Juridisk Byrå Svante Fagerlund för att utreda energifrågor. Totalkostnaden för maximalt 200 timmar blir högst 40 000 euro.

Beslutet motiveras med att energi är ett komplext ämnesområde och att det uppstått ett behov av att utreda vissa juridiska frågeställningar. (pd)