DELA

40.000 euro för stadscykling

En satsning på cykeltrafik i Mariehamn är en god idé menar stadens miljönämnd, och skickar nu ett förslag till stadsstyrelsen för beslut.
Som Nya Åland tidigare berättat har miljökontoret utarbetat ett förslag, som innefattar cykelparkeringar, allmänna cykelpumpar, cykelkartor för turister och reklamfinansierade lånecyklar.
Miljönämnden ansåg under sitt möte i tisdags att miljöförvaltningens överskott för 2006 kunde användas till dylika investeringar under det kommande året.
En summa på 40.000 euro vill man därför anslå till cykelparkeringsplatser, som skulle vara den dyraste posten, samt två allmänna cykelpumpar, marknadsföring av satsningen, samt övriga kringkostnader.
Idén om en cykelbarometer, som skulle göra statistik om cykling i staden synlig för allmänheten, frångick man dock under mötet.
– Det sågs mera som en jippogrej, och vi går hellre in för konkretare åtgärder, kommenterar stadens miljöchef Jan Westerberg. (hj)