DELA

370.000 euro för sälskador

Den som vill ansöka om ersättning till fiskerinäringen för sälskador har fram till den 15 september på sig.
Landskapsregeringen har avsatt 370.000 euro för ändamålet och ersättning gäller för fiske under åren 2006 och 2007. (ak)