DELA

365 000 euro till nyhetstjänster

Statsrådet har fattat beslut om stöd till tidningar och webbpublikationer som ges ut på ett riksomfattande minoritetsspråk samt om stöd för produktion av nyhetstjänster på svenska, meddelar undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande

Svensk Presstjänst Ab beviljades 365 000 euro i stöd för svenskspråkiga nyhetstjänster, Förlags Ab Sydvästkusten/Åbo Underrättelser beviljades 50 000 euro för att minska publiceringskostnaderna och Understödsföreningen för Nya Östis rf beviljades 20 000 euro för att täcka distributions- och administrationskostnader.

Stöd kan beviljas för en tidning eller webbpublikation som ges ut på de nationella minoritetsspråken, det vill säga på samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk, samt för att producera nyhetstjänster på svenska.

Totalt delade man ut 0,5 miljoner euro. (ml)