DELA

36 samtal till kvinnofridslinje

Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK) och Ålands landskapsregering samverkar kring telefonrådgivningen ”kvinnofridslinjen” för våldsutsatta kvinnor och deras närstående. Från den första januari till den sista augusti förra året inkom 36 samtal från Åland, visar den senaste rapporten.
Kvinnor, anhöriga, myndigheter – alla kan ringa till stödtelefonen. De som svarar är socionomer, sjukskötare och barnmorskor. Jouren fungerar dygnet runt och den som ringer betalar bara lokaltelefontaxa. Numret är 25 500. Telefonrådgivningen sker dygnet runt. (ak)