DELA

35 000 euro för ung skärgårdsfilm

Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Skunk får 35 100 euro i stöd för projektet ”Demokrati med film i skärgården”.

Pengarna som kommer från Europeiska jordbruksfonden och landskapsregeringen täcker en del av kostnaderna. Skunk har också ansökt om 13 000 euro hos Svenska kulturfonden.

Stödet används till lägerkurser och workshops på skolor säger projektledaren Emelie Hanström.

Deltagarna ska lära sig använda filmutrustning och redigera materialet till filmer.

– Vår förhoppning är att ungdomarna ska skapa filmer med olika inriktningar. Det kan handla om faktafilmer som kan spridas på olika sätt.

Det mesta av utrustningen som behövs finns redan.

– Vi försöker använda sånt som många redan har, till exempel mobiltelefoner och Ipads. Vi vill inte ha en massa utrustning som ingen kan använda om de inte är på våra workshops eller läger. (pd)