DELA

350.000 plus för Föglö

FÖGLÖ. Det blev ett hyfsat stort överskott i kommunens bokslut.
– Men förra året var ett rekordår så det kan fortfarande bli bättre, säger kommundirektör Niklas Eriksson.
Överskottet för 2009 är större än budgeterat. 350.000 är en bra siffra med tanke på att skatteinkomsterna sjunkit och att Föglö gjort stora investeringar under året.
– Annagården är den största investeringen vi gjort räknat med dagens pengar, säger Eriksson.
Eftersom man inte längre får landskapsandelar för investeringar är överskottet nädvändigt.
Trots det svåra ekonomiska läget som varit har kommunens räntor gett stora intäkter och fondplaceringarna har lyckats bra. Det har gett överskottet en skjuts.
– Dessutom har inte en enda av våra nämnder överskridit sin budget och några av dem har gått på plus. (tl)