DELA

31 oktober står Kumlinge utan kommundirektör

Kumlinges kommundirektör Jim Eriksson har beviljats avsked av kommunfullmäktige. Eriksson har fått nytt jobb som förbundsdirektör för De gamlas hem och i onsdags beslöt fullmäktige att Eriksson befrias från kommundirektörstjänsten från och med den 31 oktober.
Fullmäktige utsåg också en grupp som ansvarar för att rekrytera en ny kommundirektör. Gruppen består av fullmäktiges presidium Mats Perämaa, Mia Hanström och Ingrid Nygård Sundman samt kommunstyrelsens presidium Torbjörn Engman och Åke Sundman. Som sekreterare fungerar kommundirektör Jim Eriksson. (ml)