DELA

300 000 till sjöfartsmuseet

300 000 euro får Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum i landskapsstöd för ordinarie verksamhet 2019. Därtill beviljas stiftelsen 35 000 euro för löpande underhåll av museifartyget Pommern under år 2019. (hh)