DELA

30 000 euro till Sjökvarteret

Stadsstyrelsen beslöt i går efter omröstning att ge 30 000 euro i verksamhetsbidrag till Stiftelsen Sjökvarteret.

Sara Kemetter (S) föreslog att stiftelsen skulle erhålla 40 000 euro, vilket Tony Wikström (S) och Anton Göthlin (Ob) stödde, men stadsdirektörens förslag fick fler röster. (fb)