DELA

253.000 euro för färjreparationer

Kostnaderna för dockning och reparation av landskapets färja Skarven i september uppgick till 151.039 euro. Räkningen för färjan Gudingens dockning och reparation i månadsskiftet oktober- november blev 21.770 euro och för Knipan i augusti 80.434 euro.
Sammanlagt drygt 253.000 euro. (ns)