DELA

25 dagsböter för olovlig omkörning

En man dömdes i går av Ålands tingsrätt för äventyrande av trafiksäkerhet.

Mannen bröt i november 2015 mot vägtrafiklagen då han med en paketbil körde om en personbil som hade påbörjat en vänstersväng. Det resulterade i en kollision mellan personbilens vänstra framparti och paketbilens högra bakparti. Föraren i personbilen hade innan vänstersvängen blinkat åt vänster, grupperat och saktat in.

Mannen dömdes till 25 dagsböter à 6 euro, totalt 150 euro. (fb)