DELA

25 000 till Strömma stations renovering

Tekniska nämnden i Saltviks kommun äskar om tilläggsmedel på 25 000 euro för att så snart som möjligt kunna renovera delar av Strömma station.

Enligt nämndens protokoll har behovet av en skyndsam renovering påpekats både skriftligen och muntligen av Företagshälsovården och nu vill man flytta budgetmedel från 2022 till 2021 års investeringsbudget, eftersom anslagen för 2021 redan är förbrukade.

Medel behövs för att kunna renovera köket och färdigställa dusch- och omklädningsutrymmena samt för ytmaterial, el- och sanitetsarmaturer och installations- och arbetskostnader.

– Åtgärderna är av största vikt för tekniska förvaltningen för att kunna uppfylla de krav som företagshälsovården ställer, skriver nämnden. (ck)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp