DELA

24 forskare besöker Åland

Under torsdag och fredag besöker 24 forskare Åland för att diskutera frågor kring deltagande och representation, inkludering och exkludering i politisk teori, juridik och idéhistoria. Forskarna deltar i ett internationellt seminarium med titel ”Ideas and Realities of Democracy” som ordnas av Ålands fredsinstitut.
Under seminariet håller Jussi Kurunmäki, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, en föreläsning med titeln “Nordic democracy and the interwar crisis of democracy in Europe”. Kurunmäkis forskning fokuserar på demokratifrågor och parlamentarism i synnerhet i Sverige och Finland.
Föreläsningen är öppen för allmänheten och den hålls på Alandica i morgon den 27 september klockan 17.30. Föreläsningen ges på engelska, men frågor och diskussion kan även föras på svenska. (ml)