DELA

Får ersättning för riven bagge

230 euro i ersättning får djurägaren vars avelsbagge revs av ett lodjur i början av oktober. Det beslöt näringsminister Camilla Gunell (S). Lodjuret är en fridlyst art i landskapet. Det finns ett budgetmoment för ersättning som fridlyst eller särskilt skyddsvärd art förorsakar. Ersättningen är inte en lagfäst rättighet utan ges efter ansökan för skador som har bedömts särskilt och där det inte har kunnat uteslutas att en fridlyst art förorsakat dessa och då skyddsjakt inte kan tillåtas. (al)