DELA

23.000 extra för äldrevård i Geta

Socialnämnden i Geta har anhållit om en tilläggsbudget om 23.000 euro för kostnader gällande institutionsvård för äldre.
 Kommunfullmäktige klubbade igenom på sitt möte att summan adderas till budgeten 2014 för att täcka de ökade kostnaderna. (hh)