DELA

221 913 euro i vindkraftsstöd

Landskapsregeringen har klubbat det fasta produktionsstödet för el från vindkraftverk för juli-december 2017.

Leovind med sex vindkraftverk får 97 280 euro.

Ålands vindkraftsandelslag får 66 454 för sju vindkraftverk. Tre av dem är avskrivna från november.

Ålands vindkraftsaktiebolag får 52 075 euro för fem kraftverk. Ett av dem är avskrivet från november.

Och Ålands skogsindustrier får 6 103 euro för sitt kraftverk. (pd)