DELA

2014 blev bra år för Jomala

Jomala kommun kommer att ha ett stort överskott i bokslutet. Exakt hur stort det blir offentliggörs först då bokslutet är klart, nu säger kommundirektör John Eriksson bara att ”det är väsentligt”.

Överskottet beror dels på att man hushållit väl med pengarna inom kommunen men framför allt på kraftigt ökade skatteintäkter. Samfundsskatterna ökade och det gjorde också antalet skattebetalande kommuninvånare. Jomalas befolkning ökade med 136 personer till 4 560 personer. Tillväxten är 3,1 procent vilket inte bara är högst på Åland utan också högt jämfört med hela Finland.

Jomala har dessutom så kallade Lundqvist-pengar, 270 000 euro som nu kan skrivas in i bokslutet. Kommunen är helt skuldfri. (tt-s)