DELA

20 000 till Föglös fritidsverksamhet

Fritidsnämnden i Föglö kommun beviljar 20 000 euro i anslag för idrotts-, ungdoms och fritidsverksamhet år 2018.

Ålands 4 H-distrikt får 1 400 euro, Skunk 1 200 euro, FUIA 5 700 euro och Föglö ungdomsförening 8 500 euro.

För betalning av hyra vid Vikingaborg för kulturella eller motsvarande tillställningar beviljas 500 euro. 2 700 euro reserveras för ansökningar under året.

Bidragen beviljas under förutsättning att budgeten godkänns av kommunstyrelse- och fullmäktige. (ikj)