DELA

20.000 till Folkhälsans Vision Noll-tolerans

Landskapsregeringen har beslutat överföra 23.827 euro av Föreningen Power Clubs beviljade pengar till Folkhälsans projekt Vision Noll-tolerans. Det är Föreningen Power Club själva som har ansökt om överföringen.
Power Clubs verksamhet har varit vilande under 2012 och föreningen vill att pengarna går till Vision Noll-tolerans som är riktat till anti-drogarbete för barn mellan fjärde och sjätte klass. Landskapsregeringen håller med och godkände förslaget. (ar)