DELA

2.000 hushåll utan ström

Cirka 2.000 hushåll kring Godby blev utan ström i lördags vid 11.30-tiden. Strömavbrottet varade cirka två timmar.
Avbrottet berodde på att Kraftnät Ålands elstation i Godby slogs ut helt.
– Vi tror att en skogsmus tog sig in i stationen och på något sätt fick till en jordslutning som gav upphov till en gnista som i sin tur aktiverade ljusbågsvakten som är en skyddsmekanism och när den aktiveras blir hela stationen strömlös.
Efter avbrottet måste stationen gås igenom innan den åter kunde startas. (hf)