DELA

19 motioner utan punkt

Mariehamns stads har 19 över motioner som inte har slutbehandlats inom det år som lagen kräver.

Vissa motioner är fortfarande under behandling i nämnder, vissa har försinkats på grund av förändringar i tjänstemannakåren och vissa är knutna till olika faktorer på landskapsnivå.

Motioner som stadsfullmäktigeledamöter lämnar in skall enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta ett beslut inom ett år. Om beredningen inte blir klar bör stadsledningen förklara varför. (tt-s)