DELA

18 åländska företag med på hemsida

På hemsidan aktasmak.fi (Äkta Smak) finns nu 1000 små- och medelstora livsmedelsföretag. Av dem är 18 företag från Åland.
aktasmak.fi är en söktjänst som upprätthålls av livsmedelsföretagen själva där man hittar uppgifter om livsmedelsföretag i hela landet. Söktjänsten hjälper konsumenter och livsmedelsproducenter att hitta varandra. Konsumenten kan till exempel hitta de företag som producerar ekologiska livsmedel.
Sökfunktionen finns fortfarande endast på finska.
– Vi från Åland har tillsammans med Österbotten efterfrågat en översättning till svenska – men hittills utan resultat, säger landsbygdsutvecklare Lena Brenner.