DELA

1700-talsfynd på Lövöåkrar

Kulor, mynt och blyplomber som kan vara från tiden kring Lövökongressen på Vårdö på 1700-talet har lämnats in till landskapsregeringen för granskning och värdering.

– Det är föremål som vi inte har i samlingen tidigare, säger Freya Roe som är antikvarie på kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning.

Enligt landskapslagen om fornlämningar ska fynd som kan antas vara äldre än hundra år överlämnas till landskapsregeringen. Landskapet har rätt att lösa in fornföremål. Om det inte blir inlöst får upphittaren behålla det. (pd)