DELA

170 älgar fälldes i fjol

Knappt 80 procent av den tillåtna kvoten fälldes under älgjakten i fjol.
Det fanns 218 tillstånd att fälla älg, av dem 114 vuxna och 104 kalvar. Det fälldes 170 älgar: 52 tjurar, 36 kor och 82 kalvar. Föglö och Sottunga var de enda kommuner där man fällde exakt det antal som tilldelats. (ht)