DELA

160.000 i stöd till Aluwoods nya hall

Snickeriföretaget Aluwood beviljas ett investeringsstöd om högst 157.400 euro för tillbyggnad av produktions- och lagerlokaler. Landskapsregeringens bidrag ska täcka en femtedel av kostnaderna.
Nybygget behövs för att kunna förverkliga några större order företaget fått. Lokalen blir 1.218 kvadratmeter och byggs ihop med den nuvarande hallen på 2.116 kvadratmeter. (aks)