DELA

15 namn i skärgårdsnämnd

Landskapets skärgårdsnämnd är nu tillsatt. Enligt landskapsregeringens beslutsprotokoll ska skärgårdsnämnden bestå av tre representanter för landskapsregeringen och två representanter för varje skärgårdskommun. Från varje kommun ska en man och en kvinna utses, varje kommun ska utse en förtroendevald eller på annat sätt av kommunen utsedd representant samt en representant för näringslivet. Utnämningarna gäller perioden 2020-2021.

Följande representanter sitter i skärgårdsnämnden:

Fredrik Karlström (MSÅ), näringsminister (ordförande)

Torbjörn Eliasson (C) finansminister

Christian Wikström (Ob), infrastrukturminister

Jörgen Gustafsson, Brändö

Marja Tuomola, Brändö

Andreas Henriksson, Föglö

Gun-Britt Gullbrandsson, Föglö

Lenny Karlsson, Kumlinge

Satu Numminen, Kumlinge

Madelene Ahlgren Fagerström, Kökar

Johannes Jansson, Kökar

Björn Rönnlöf, Sottunga

Lotta Bäcksbacka Karlsson, Sottunga

Anders Englund, Vårdö

Matilda Eriksson, Vårdö

(jo)