DELA

15 kvinnor klara för val

Under ett möte i torsdags konstaterade den liberala kvinnogruppen på Åland att de under åren trampat upp många stigar.
– Liberalerna har många gånger gått i bräschen och fört fram kvinnor på olika positioner. Första kvinnan som vicelantråd, vicetalman, talman, ordförande för lagutskott och finansutskott, ansvariga landskapsstyrelseledamöter för näringspolitik och trafik har varit liberaler. Nu är målet inställt på att tillsätta det första kvinnliga lantrådet, skriver gruppen i ett pressmeddelande.
Liberalerna har ända sedan partiet bildades 1978 följt principen ”varannan damernas”. Också i kommande val är siktet inställt på att nominera lika många kvinnliga kandidater som män. De senaste lagtingsvalen har ungefär trettio liberala kvinnliga kandidater ställt upp och kvinnogruppen räknar med att lika många ställer upp till höstens lagtingsval. Redan nu är femton kandidater klara.
– Kvinnogruppen under ledning av Silvana Fagerholm-Sjöblom och Nina Smeds kommer att lyfta fram viktiga kvinno- och jämställdhetsfrågor inför valet. Flera frågor initierades under den allmänna diskussionen på mötet, till exempel beslöts att frågan om kvinnors löner, som partiet redan i lagtingets budgetbehandling aktualiserade, skall bli en viktig valfråga, skriver liberalerna. (ml)