DELA

15.000 euro mer till Ålands 4H

Landskapsregeringen beviljade Ålands 4H distrikt rf ett tilläggsbidrag på 15.000 euro för verksamheten, inkluderande kostnaderna för 4H-gården, år 2010. Föreningen beviljades 106.000 euro ur penningautomatmedel i februari detta år men nu uppger föreningen att man har fått oförutsedda utgifter som inte var kända då bidragsansökan gjordes upp.(ns)