DELA

15.000 euro för Kobba-båken

Föreningen Kobba klintars vänner får 15.000 euro som medfinansiering till båken som byggs som bäst på fyrön, beslöt stadsstyrelsen. Föreningen hade anhållit om 30.000 euro.
Föreningen har även ansökt om att staden ska garantera ett lån på 30.000 euro och uppmanas återkomma när ett låneförslag finns. (ao).