DELA

140.800 euro vigs åt Bomarsund

Landskapsregeringen har beviljat ett bidrag om 40 procent, dock högst 140.800 euro till Bomarsundsprojektet etapp 2. Projektet genomförs och finansieras i sin helhet av landskapsregeringen under perioden 30 mars 2007 till den 1 maj 2008.
Målsättningen med Bomarsundsprojektet etapp 2 är en totalprojektering av Bomarsund med långsiktiga och hållbara lösningar för Bomarsunds utveckling som besöksmål.
n Projektering av besökscentrum i Bomarsund
n Områdesprojektering av Bomarsund
n Utredning av Bomarsundsområdet som landskapspark. (ml)