DELA

14 kämpar om 24 polisplatser

14 personer från Åland söker i vår till Polisyrkeshögskolan i Finland och den grundutbildning som startar i augusti.
– Sammanlagt närmare 90 personer gör testerna för uppemot 24 platser vid nästa svenskspråkiga klass. Under senare år har den svenskspråkiga klassen inte fyllts på grund av att tillräckligt många inte har klarat minimikraven. Klasserna har under senare år haft mellan tio och tjugo studeranden, meddelar polisen.
Samtidigt finns tre åländska äldre konstaplar med i den vidareutbildning på skolan som leder till underbefälsexamen. Utbildningen består bland annat av kurser i kriminologi, kommunikation, psykologi och straffprocessrätt. Den pågår fram till maj 2014 och består av både kursblock och distansstudier.
– För övrigt närmar sig den svenskspråkiga klass som just nu genomför sitt första år i grundstudierna sin handledda arbetspraktik. Från juli månad träder sex av dessa i tjänstgöring vid Ålands polismyndighet. Redan i juni kommer hela den svenskspråkiga klassen till Åland för ett par dagars arbete på främst landskapets vägar, ledda dels av den lokala polisens personal, dels av utbildare från Polisyrkeshögskolan, skriver polisen. (tt-s)