DELA

13.960 övernattade under september

Enligt Åsub övernattade totalt 13.960 personer på de åländska hotellen i september. Det innebär en minskning på närmare åtta procent jämfört med september 2006.
– Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt två procent och de svenska minskade med drygt 15 procent jämfört med samma period i fjol, skriver Åsub i ett pressmeddelande.
Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade emellertid i september, och den ökningen var drygt 34 procent.
Åsub poängterar att förändringsprocenten för de övernattande kan bli stor om jämförelseantalet är litet. (ml)