DELA

127 för 30 på Askuddsvägen

Insamlingen av namn för att införa fartdämpande åtgärder och få hastighetsbegränsning på 30 km/h på Askuddsvägen i Mariehamn samlade 127 namn. Listan överlämnades förra veckan till stadsdirektör Bjarne Pettersson.
Staden ser just nu över hastighetsbegränsningarna som helhet.
– Det gick snabbt att få namn och alla var positiva. När vi överlämnade listan framförde vi också hälsningen att många av de som skrivit på också framfört att Sandåsvängen också borde få hastigheten sänkt, berättar Britt Lundberg som tillsammans med Ralf Lundberg, Gunilla Jansén och Torbjörn Mattsson överlämnade initiativet. (uw)