DELA

120 000 euro till skärgårdsbutiker

Sammanlagt sju butiker får ta del av det stöd till detaljhandeln i skärgården som landskapsregeringen har infört i år.

Seglinge andelshandel får 13 951,67 euro, Föglöbutiken 25 127,38, Lappo handelslag 14 859,05, Sottunga andelshandel 14 548,85, Enklingebutiken 14 380,10, Kumlinge andelshandel 17 003,87 och Brändö andelshandel 19 182,35.

Beloppen baserar sig på en grunddel, 12 700 euro, plus 1,25 procent av den totala försäljningen av livsmedel i respektive butik. Stödet utbetalas årligen vilket betyder att den planerade butiken på Kökar måste vänta till 2019 för att få sin del av kakan. (tt-s)