DELA

120 000 i stöd för räddningsbil

Mariehamns stad har av landskapsregeringen ansökt om förhandsbesked när det gäller inköp av en släcknings- och räddningsbil.

Svaret är att landskapet ställer upp med högst 120 000 euro och anser att högst 342 857 euro är skälig kostnad för anskaffningen.

Den nämnda bilen finns med i planen över anskaffning av fordon för kommunernas räddningstjänst som fastställdes av landskapsregeringen i juni 2014.