DELA

120.000 euro till Sandösunds camping

Sandösunds camping på Vårdö har beviljats ett investeringsbidrag på 30 %, högst 122.600 euro, inom ramarna för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Pengarna ska användas till ett nybygge av två handikappanpassade radhus med totalt åtta rum.
Hälften av pengarna kommer från landskapsregeringen och hälften från EU:s budget. (aks)