DELA

110.000 kan sökas för miljöarbete

I år finns 110.000 euro att söka stöd för natur- och miljöprojekt via Ålandsbankens miljökonto.
Banken delar årligen ut stöd till en summa som motsvarar 0,2 procent av alla de depositioner som finns på miljökontot.
Under de senaste åren har medlen årligen fördelats på flera olika mottagare för nationella miljöinsatser. I ett pressmeddelande skriver Ålandsbanken att man välkomnar även ansökningar för större, nationsöverskridande miljöprojekt där länderna runt Östersjöområdet får positiva effekter av åtgärderna.
Sedan miljökontot startade 1996 har har över 800. 000 euro delats ut.
Fritt formulerade ansökningar om medel från miljökontot lämnas in senast 31 januari till press@alandsbanken.fi eller per post till Ålandsbanken, Tiina Björklund.
Banken har under 2010 vidareutvecklat sitt miljökoncept inom placeringar med miljöfonden Eco Performance och en miljödeposition. Även de kommer att bidra med medel för miljöändamål. (ab)