DELA

110.000 euro till miljöfrämjandet

Ålandsbanken delar varje år ut en miljökontobonus till projekt som främjar miljön. I år uppgår summan till rekordstora 110.000 euro. Siffran motsvarar 0,2 procent av det bankens kunder deponerar i Miljökontot.
Mest pengar, 51.000 euro, får John Nurminens stiftelse för projektet ”Ett rent Östersjön”.
I motiveringen står följande: ”Syftet är att minska den årliga mängd fosfor från Viborg som når Östersjön genom att effektivisera fosforfiltreringen i avloppsreningsverket i Viborg. Det beräknas att projektet ska minska de direkta fosforutsläppen i Finlands havsområden med cirka 20 ton per år. På basen av testningen som påbörjades 2010 kommer Viborgs vattenverk och John Nurminens stiftelse att bygga ett permanent fosforreningssystem vid avloppsreningsverket före år 2012. På detta sätt kan man minska mängden eutrofierande utsläpp i östra Finska viken permanent och samtidigt förbättra tillståndet i Viborgsviken, som lider av övergödning.”
20.000 euro går till Natur och miljö för informationskampanjen ”Under den glittrande ytan”, 12.000 euro går till Aicis för boken ”Miljödetektiverna, 10.000 euro går till Skyddsfond för Skärgårdshavet för projektet där man informerar och ger rådgivning till jordbrukare om hur man minskar övergödning och lika mycket till Ålands 4H-distrikt för skolkampanjen ”Miljöbanan”, 5.000 euro går till Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt för skogsskyddsrådgivningen samt 2.000 euro till Skeppsföreningen Albanus för miljöcertifiering av galeasen. (mt)