DELA

100 000 euro för Knipan-dockning

100 000 euro kostar dockningen av m/s Knipan. Landskapsregeringen beslöt att anta anbudet från Turun lorjaustelakka oy för arbetet som kommer ske mellan den 20 och 30 augusti. Två anbud lämnades in inom utsatt tid.

Av de inlämnade anbuden, som uppfyllde alla ska krav i anbudsförfrågan, var anbudet från Turun korjaustelakka det som hade den lägsta jämförelsesumman. (hh)