DELA

10 000 euro för skrotbilar

Landskapsregeringen föreslår ett anslag på 10 000 euro för skrotning av privatimporterade fordon nästa år. Förutsättningen är att bilbranschen deltar i skrotningskostnaden med motsvarande del av de fordon de ansvarar för.

I dag privatimporteras mer än hälften av de fordon som registreras hos motorfordonsbyrån. För övriga fordon gäller producentansvaret, påpekar landskapsregeringen. (ao)