DELA

1 000 kunder i fjärrvärmenät

1 000 kunder finns nu i Mariehamns Energis fjärrvärmenät i Mariehamn och Jomala, skriver bolaget i ett pressutskick.

– Vi är såklart glada för det stora intresset för vårt miljövänliga och kostnadseffektiva alternativ och ser fram mot att fortsätta utveckla fjärrvärmenätet. Mot den bakgrunden vore det också nödvändigt att så fort som möjligt bygga ut pannkapaciteten för biobränslen så att Åland kan bli ännu mer hållbart, kommenterar fjärrvärmechefen Torsten Fredriksson.

Mariehamns Energi köper cirka 85 procent av årsbehovet från det delägda bolaget Mariehamns Bioenergi ab, som enbart använder biobränslen från Åland som skogsflis i sin värmeproduktion. Cirka 140 000 kubikmeter åländskt biobränsle används årligen. Det aktuella fjärrvärmenätet startade 1978. (ab)