DELA

10-våningshus förslag i staden

Moderaterna i Mariehamn vill att man skall kunna bygga upp till 10 våningar höga byggnader i stadens absoluta centrum. Den som vill ha ökad byggrätt skulle få betala för det. Pengarna skulle placeras i en fond och prioriteras för att ersätta de fastighetsägare som har k-märkta hus och inte kan bygga ut.
Motionen, som har Peter Enberg som första undertecknare, motiveras med att det behövs flera bostäder i centrum för att ge staden liv. (tt-s)