DELA

10.000 krävs för att laga vattenskada

FINSTRÖM. Kommunfullmäktige har beslutat att uppta ett tilläggsanslag på 10.000 euro för att åtgärda en vattenskada som upptäcktes på Breidablick under pågående renoveringsarbete.
Byggnadsinspektör Conny Eklund hade nämligen bedömt att upptaget anslag i årets budget på 50.000 euro inte täcker tilläggskostnaderna som uppkom för åtgärdande av vattenskadan. (ml)