DELA

1.900 euro stals från konto

Någon har tagit ut 1.900 euro från en annan persons konto. Betalningsmedelsbedrägeriet är polisanmält. (cl)