DELA

1.300 studerar utanför Åland

Färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå visar att totalt 1.285 ålänningar, fördelat på 730 kvinnor och 555 män, förra året studerade utanför Åland.
– Av dessa gick 1.031 personer på högskola eller yrkeshögskola, 173 studerade på gymnasialstadiet och 81 på folkhögskola eller inom övrig utbildning, skriver man i rapporten.
Tre fjärdedelar studerar i Sverige och en femtedel i Finland. Knappt 60 procent av de studerande var i åldersgruppen 20–24 år och drygt 20 procent var 25–29 år, tolv procent under 20 år och sex procent 30 år eller äldre.
Antalet studerande utanför Åland ökade både 2008 och 2009 till skillnad från perioden 2004-2007 då de minskade. (mt)